Зміни в податковій звітності 2016
Дата: 25.12.2015Просмотров: 1542Комментариев: 0

Застосування РРО залежить не від кількості господарських одиниць підприємця-платника єдиного податку, а від досягнення обсягу доходів більше 1 млн грн.

 

Реєстратори розрахункових операцій (РРО) не застосовуються платниками єдиного податку II та III груп (фізичними особами – підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн грн.

У разі перевищення в календарному році зазначеного обсягу доходу, застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

При цьому, законодавством встановлено залежність обов'язковості застосування РРО не від кількості господарських одиниць платника єдиного податку (фізичної особи – підприємця), виду чи місця проведення діяльності, а від перевищення ним протягом календарного року обсягу доходів в 1 млн грн.

Зазначена норма визначена п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС Україниі від 06.11.15 № 10397/Т/99-99-22-07-03-14.

 

Відмінності поняття роялті у податковому та бухгалтерському обліках не впливає на визначення фінансового результату для оподаткування податком на прибуток


 

Починаючи з 1 січня 2015 року об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до П(С) БО або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу.

Так, фінансовий результат до оподаткування підлягає коригуванню, зокрема, на суму витрат по нарахуванню роялті на користь певних категорій отримувачів.

Визначення поняття роялті в податковому обліку має відмінності з бухгалтерським обліком.

При цьому, якщо підприємство здійснює платежі, які згідно з правилами бухгалтерського обліку визнаються роялті і відповідно включаються до складу витрат, а для цілей оподаткування податком на прибуток такі платежі не вважаються роялті, то підприємство не формує різниці для коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток, що визначені для операцій роялті.

Зазначена норма визначена пп. 134.1.1 ст. 134 та пп 140.5.5 - 140.5.7 ст. 140 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 29.10.15 22907/6/99-99-19-02-02-15.


 

Критерій для основних засобів у 6 тис. грн. застосовується після 01.09.15 і не потребує перерахунку для основних засобів, введених в експлуатацію до цієї дати

 

З 1 вересня 2015 року для цілей здійснення податкового обліку основні засоби – це матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Тобто з 01.09.2015 р. у податковому обліку збільшено вартісний критерій основних засобів з 2500 грн до 6000 грн.

При цьому, матеріальні активи, первісна вартість яких є меншою за 6000 грн., віднесені для цілей податкового обліку до основних засобів згідно з вартісними обмеженнями на дату їх придбання (введення в експлуатацію), не потребують виключення зі складу основних засобів на дату набрання змін до законодавства – на 01.09.2015 р.

 

Такі об'єкти залишаються у складі основних засобів при здійсненні податкового обліку до повної їх амортизації до залишкової вартості на рівні ліквідаційної.

Зазначена норма визначена п. 14.1.138 ст. 14 Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України від 17.07.2015 р. N 655-VIII.

 

Змінено перелік медичних виробів, які оподатковуються ПДВ за ставкою 7%

 

19.11.2015 набрала чинності постанова КМУ від 11 листопада 2015 року № 923, якою внесено зміни до постанови КМУ від 03.09.2014 року № 410 «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків».

Постанова № 923 опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» від 19.11.2015 № 216.

 

Суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, додатково не реєструється суб’єктом ЗЕД

 

Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України.

Реєстрацію представництв інших іноземних суб’єктів господарської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики протягом шістдесяти робочих днів з дня подання іноземним суб’єктом господарської діяльності документів на реєстрацію.

Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України «Про підприємництво».

Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони є суб’єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є.

При цьому слід зазначити, що чинним законодавством не передбачена додаткова реєстрація у фіскальних органах суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Зазначена норма передбачена ст. 5 Закону України від 16.04.1991 року № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність».

 

При реалізації підприємствами-платниками єдиного податку основних засобів об’єкт оподаткування залежить від кількості місяців їх використання

 

При продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Дохід від продажу основних засобів визначається згідно з договором про реалізацію.

Для юридичних осіб – платників єдиного податку не передбачено обов’язкової умови щодо продажу основних засобів за ціною не нижче їх оціночної вартості.

Зазначена норма визначена п. 292.2 ст. 292 Податкового кодексу України.

 

При здійсненні реалізації товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція

 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками ПДВ.

При цьому, фізичні особи - підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, застосовують РРО на загальних підставах.

До суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію товарів, що не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Зазначена норма передбачена п. 12 ст. 3 та ст. 20 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 265/95-ВР.

 

Податковий кредит формується за фіскальним чеком РРО, що не перевищує 200 грн

 

Підставою для нарахування сум ПДВ, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної є, зокрема, касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника).

При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування ПДВ).

У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.

Вказана норма визначена пп. «б» п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України.

 

В податковій накладній акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів не зазначається Акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів запроваджено з 1 січня 2015 року .

Базою оподаткування акцизним податком є вартість (з ПДВ) підакцизних товарів, що реалізовані суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі.

Тобто, акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів нараховується на вартість підакцизних товарів, яка в свою чергу включає суму ПДВ.

У податковій накладній відображається, зокрема, окремо вартість товару, що постачається (без урахування ПДВ), яка є базою оподаткування ПДВ, та сума ПДВ, що нараховується на вартість такого товару.

При цьому, відображення у податковій накладній суми акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів законодавством не передбачено.

 

Дивіденди виплачені у товарній формі оподатковуються ПДВ за ставкою 20%

 

Суми дивідендів, виплачені емітентом у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Водночас, якщо виплата дивідендів проводиться у товарній формі (продукцією, товарами), то така операція оподатковується ПДВ на загальних підставах як продаж товарів.

Тобто виплата дивідендів у натуральній формі оподатковується ПДВ у загальному порядку за ставкою 20 %.

При цьому емітент, який виплачує дивіденди у товарній формі, має скласти податкову накладну в електронній формі, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та включити суму ПДВ до податкових зобов'язань звітного періоду.

Зазначений порядок оподаткування дивідендів визначено пп. 196.1.6 ст. 196 Податкового кодексу України.

 

Якщо обсяг операцій з постачання товарів/послуг перевищує 1 млн грн., то реєстрація платником ПДВ обов’язкова

 

Під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ) крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої груп.

Для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ.

Якщо такі обсяги операцій є меншими або дорівнюють 1 млн. грн., доцільність реєстрації платником ПДВ вирішується такою особою самостійно.

Вищезазначена норма передбачена пунктом 181.1.ст.181 та п. 183.1 і п. 183.2 ст. 183 Податкового кодексу України

 

До якого відокремленого пункту реєстрації користувачів може звернутись платник податків - ЮО для отримання послуг ЕЦП?

 

У зв’язку з виявленням фактів отримання послуг електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) з використанням підроблених реєстраційних документів та з метою упередження таких випадків в майбутньому, АЦСК ІДД ДФС з 15.10.2015 обмежено територію реєстрації заявників – юридичних осіб.
     Платник податків – юридична особа може отримувати послуги ЕЦП в будь-яких пунктах реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС, розміщених в області, у якій зареєстрований такий платник податків.
     Зазначені обмеження стосуються виключно юридичних осіб.

 

Фізичним особам - підприємцям

Підприємці спрощеної системи оподаткування за підсумками 2015 року будуть надавати податкову декларацію за новою формою

 

Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію щорічно не пізніше 1 березня наступного року.

Підприємці - платники єдиного податку третьої групи надають декларацію платника єдиного податку щоквартально протягом 40 календарних днів наступних за звітним кварталом.

Для надання звітності підприємцями спрощеної системи оподаткування за 2015 рік буде використовуватися нова форма Податкової декларації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 578. За вказаною формою декларація буде надаватися підприємцями першої, другої та третьою груп.

 

Фізичні особи – підприємці подають Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску за себе один раз на рік до 10 лютого наступного року

 

Фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають до фіскальних органів Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

Звітним періодом є календарний рік.

Звіт подається за формою згідно з додатком 5 до Порядку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015р. № 435 із зазначенням типу форми "початкова".

Приватні підприємці зобов'язані подавати самі за себе Звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, підприємців, пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію за віком або соціальну допомогу.

 

Підприємці спрощеної систему оподаткування,

які є пенсіонерами за віком або інвалідами,

Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску за себе не надають

 

Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію за віком або соціальну допомогу. Звіт зазначеними особами не подається.

Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їхньої добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 

 

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску за себе до 1 травня наступного року

 

Особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе до фіскальних органів Звіт один раз на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом.

Звітним періодом для них є календарний рік. Звіт подається за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку із зазначенням типу форми "початкова".

Незалежна професійна діяльність визначена у Податковому кодексі України (пп.14.1.226), як участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

 

Фізичні особи - підприємці загальної системи оподаткування

подають річну податкову декларацію протягом 40 календарних днів, наступних

за останнім календарним днем звітного року

 

Фізичні особи - підприємці загальної системи оподаткування подають річну податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. В річній податковій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності зазначаються інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування чи сплачували фіксований податок до набрання чинності цим Кодексом, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи за станом на дату державної реєстрації підприємцем.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати.

 

 

До переліку витрат фізичної особи - підприємця загальної системи оподаткування

включаються суми єдиного внеску

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

Об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

До переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать:

- витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших мате

Оставить комментарий

Автор:


Текст комментария: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Введите код с картинки: